Zgodnie z art. 10 ustawy nr 34/2002, z lipca 11 r., w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) dane identyfikacyjne firmy, która jest właścicielem tej strony internetowej powiązane z domeną są przedstawione poniżej: navieranortour.com, Których użytkowanie podlega opisanym zasadom ochrony prywatności i warunkom korzystania.

 

Wyznanie społeczne: Nortour S.L.

Dyrekcja podatkowa: C/ Bajo Amarillo, 28. CP: 35660, Corralejo, Las Palmas (España)

Kontakt: lobos(at)navieranortour.com  telefon: +34 616 986 982

Dane rejestracyjne: Rejestru handlowego w Las Palmas, Z dnia 29 kwietnia 1988 roku, pod numerem protokołu 557, w książce 603, folio 30, arkusz 4646, napis 1ª.

CIF: B35139005

 

Kodeksy postępowania, do których przestrzega firma

Ta strona internetowa została stworzona przez Nortour w celach informacyjnych i/lub promocyjnych z możliwością zakupu biletów na łódź i wycieczek turystycznych do użytku osobistego użytkowników. Poprzez niniejsze zawiadomienie prawne, ma regulować dostęp i korzystanie z tej strony internetowej, jak również związek między stroną internetową i jej użytkowników.

Dostęp do tej strony internetowej akceptuje następujące warunki:

  • Dostęp do tej strony internetowej jest wyłączną odpowiedzialnością użytkowników.
  • Prosty dostęp do tej strony internetowej nie oznacza żadnej formy relacji handlowych między Nortour a użytkownikiem.
  • Dostęp i przeglądanie tej strony oznacza akceptację i znajomość zawartych w niej ostrzeżeń, warunków i warunków korzystania.
  • Właściciel strony internetowej może oferować usługi lub produkty, które mogą podlegać określonym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują te warunki, a użytkownik będzie informowany w każdym konkretnym przypadku.

 

Cel strony internetowej

Ta strona internetowa została stworzona wyłącznie w celu informowania o produktach i usługach Nortour, których ceny można zobaczyć tutaj, które obejmują wszystkie podatki i opłaty portowe.

 

Korzystanie z użytkowników i dostęp do nich

Użytkownik jest informowany i akceptuje fakt, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia stosunków handlowych z Nortour lub z żadną z jej delegacji.

 

własności intelektualnej i przemysłowej

Prawa własności intelektualnej do treści stron internetowych, ich graficznego projektu i kodów należą do Nortour, Dlatego ich powielanie, rozpowszechnianie, komunikacja publiczna jest zabroniona, transformacja lub jakakolwiek inna działalność, która może być prowadzona z treścią swoich stron internetowych, nawet cytując źródła, z wyjątkiem pisemnej zgody Nortour.

 

Odpowiedzialność za treść

Nortour nie ponosi odpowiedzialności za legalność innych stron internetowych stron trzecich, z których można uzyskać dostęp z tej strony internetowej za pomocą linków, ani nie jest odpowiedzialny za legalność innych stron internetowych stron trzecich, które mogą być połączone z niniejszą stroną lub połączone z nią. Obecność  linków na stronach internetowych Nortour ma charakter wyłącznie informacyjny i nie oznacza żadnych sugestii, zaproszeń ani zaleceń na ich temat. W ten sam sposób zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia, w celu aktualizacji, dodania, modyfikacji, korekty lub usunięcia opublikowanych treści lub projektu tej strony internetowej.

 

Reprodukcja treści

Całkowite lub częściowe powielanie treści publikowanych na tej stronie internetowej jest zabronione.

 

prawa właściwego

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między Nortour a użytkownikami jego usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.