Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE), dane identyfikacyjne firmy będącej właścicielem tej strony internetowej powiązanej z domeną są określone poniżej: navieranortour.com, Korzystanie z nich podlega opisanej Polityce Prywatności i Warunkom Korzystania.

 

Wyznanie społeczne: Nortour S.L.

Adres fiskalny: C/ Bajo Amarillo, 28. CP: 35660, Corralejo, Las Palmas (Hiszpania)

Telefon: +34 616 986 982

Dane rejestru: Rejestr Handlowy Las Palmas,z dnia 29 kwietnia 1988 r., pod protokołem nr 557, w księdze 603, folio 30, s. 4646, I inskrypcja.

CIF: B35139005

 

Kodeksy postępowania, których przestrzega firma

Niniejsza strona internetowa została stworzona przez Nortour w celach informacyjnych, a także w celu sprzedaży działalności turystycznej na własny użytek użytkowników.

Niniejsza informacja prawna ma na celu uregulowanie dostępu i korzystania z tej witryny, a także relacji między witryną a jej użytkownikami.

Wchodząc na tę stronę internetową, akceptowane są następujące warunki:

  • Dostęp do tej witryny jest wyłączną odpowiedzialnością użytkowników.
  • Samo wejście na tę stronę internetową nie oznacza żadnej relacji handlowej między Nortour a użytkownikiem.
  • Uzyskiwanie dostępu i przeglądanie tej witryny oznacza akceptację i znajomość zawartych w niej ostrzeżeń prawnych, warunków i warunków użytkowania.
  • Właściciel tej witryny może oferować czynności, które mogą podlegać określonym warunkom. W zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują te warunki, o czym użytkownik będzie w każdym konkretnym przypadku informowany.

 

Cel st rona Sieć

Ta strona internetowa została stworzona wyłącznie w celu informowania o produktach i usługach Nortour, których ceny można zobaczyć tutaj, które obejmują wszystkie podatki i opłaty portowe.

 

Użytkowanie i dostęp użytkownika

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza nawiązania relacji biznesowej z Nortour lub żadną z jego delegacji.

 

Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności intelektualnej do treści stron internetowych, ich projektów graficznych i kodów są własnością Nortour, a zatem do ich powielania, dystrybucji, komunikacji publicznej, przekształcania lub wszelkich innych działań, które mogą być wykonywane z zawartością ich stron internetowych nawet nie cytując źródeł, chyba że za pisemną zgodą Nortour.

 

Odpowiedzialność za treść

Nortour nie ponosi odpowiedzialności za legalność innych witryn internetowych osób trzecich, z których można uzyskać dostęp do tej witryny za pośrednictwem łączy. Z drugiej strony Nortour nie odpowiada za legalność linków zewnętrznych, do których prowadzą linki na tej stronie.

Linki na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym iw żadnym wypadku nie oznaczają sugestii, zaproszenia lub rekomendacji. W ten sam sposób zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie bez uprzedniego powiadomienia, w celu aktualizacji informacji, dodawania, modyfikowania, poprawiania lub usuwania publikowanych treści lub projektu tej strony.

 

Reprodukcja zawartości

Całkowite lub częściowe powielanie treści publikowanych na tej stronie jest zabronione.

 

Obowiązujące prawo

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między Nortour a użytkownikami obecnymi na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.