Komunikat w sprawie naruszenia bezpieczeństwa z 23 października 2021 r.

Drodzy Klienci,

Nie jest nam miło poinformować, że 23 października 2021 r. doszło do naruszenia bezpieczeństwa, które dotyczy danych osobowych.

Zgodnie z zaleceniami Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych; wszystko zgodnie z postanowieniami art. 34 RODO informujemy, że:

  1. Podjęliśmy wszelkie środki informatyczne, aby uniknąć poważnych konsekwencji, a także poinformować siły i organy bezpieczeństwa, a także hiszpański Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa o cyberataku.
  2. Nasi pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni w tym zakresie od naszej firmy zajmującej się ochroną danych, aby podobne zdarzenie nie powtórzyło się w przyszłości.
  3. Wreszcie, od Nortour S.L., sprawdziliśmy, że uszkodzenia nie wykroczyły poza te poniesione w urządzeniach tej firmy.

Z tego powodu i zgodnie z jedną z głównych zasad tej firmy, jaką jest transparentność wobec klienta, a także dbanie o niego, jesteśmy zobowiązani do tej komunikacji, a mianowicie, że poszkodowany to sytuacja która niestety obecnie rośnie, poprzez oszukańcze połączenia, a także poprzez phishing lub wysyłanie wiadomości lub e-maili z potencjalnie niebezpiecznym spamem. Z tego powodu chcemy położyć szczególny nacisk na to, że w odpowiedzi na poczucie odpowiedzialności, jakie reprezentuje ten podmiot, wykonaliśmy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa od momentu otrzymania cyberataku, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez zarówno hiszpańskie Biuro Danych Agencja Ochrony i Narodowy Instytut Ochrony Danych Cyberbezpieczeństwo Hiszpanii, dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych.

Korzystając z prezentu przesyłamy Państwu serdeczne pozdrowienia.

Fdo. NORTOUR, S.L.